fotka_web

Staňte se tou změnou, kterou chcete vidět ve světě. (M.Gándhí)

MEDIACE PRO ŽIVOT

Zručnosti a dovednosti nenásilné komunikace pro zvládání konfliktů v běžném i profesním životě.

116-ti hodinový výcvik pro jednotlivce, partnery, rodiče, učitele, manažery, sociální pracovníky, mediátory.
Místo konání Valašské Meziříčí.

Akreditace MŠMT zajištěna, akreditace MPSV v řízení.

Mediace pro život je intenzivní 116-ti hodinový výcvik, ve kterém získáte, popř. prohloubíte zručnosti nenásilné komunikace pro zvládání konfliktů v běžném i profesním životě, vnitřním i vnějším konfliktu, v roli mediátora (formálního i neformálního) i účastníka konfliktu. Výcvik vychází z modelu Nenásilné komunikace Marshalla Rosenberga, mediačního tréninku Choosing Peace Immersion Training Program amerických autorů Ike Lasatera a John Kinyona  a svébytného přístupu lektorky – certifikované trenérky nenásilné komunikace Mgr. Ivany Horákové.

Výcvik se skládá z 5-ti výcvikových setkání a práce triád a dyád.

POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO!

Valašské Meziříčí únor – červen 2018

pozvánka | přihláška | organizační info

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace I-III

Trojice seminářů nenásilné komunikace v oblasti zvládání konfliktů.

Seminář je akreditován u MPSV i MŠMT (viz informace v pozvánce).

Můžete si vybrat soupeřit, ignorovat rozdíly, vzdalovat se jeden druhému, konflikt zlehčovat. Můžete také podpořit nalezení porozumění, obnovení spojení a nalezení řešení založeného na zvědomnění potřeb jednotlivých stran. Modelem a prožitkovým nácvikem dovedností empatického naslouchání, jasného vyjadřování a propojování lidí v konfliktu. 

Datum, čas a místo budou upřesněny.

pozvánka | přihláška | organizační info