shutterstock_150067784

Staňte se tou změnou, kterou chcete vidět ve světě. (M.Gándhí)

MEDIACE PRO ŽIVOT

Zručnosti a dovednosti nenásilné komunikace pro zvládání konfliktů v běžném i profesním životě.

116-ti hodinový výcvik pro jednotlivce, partnery, rodiče, učitele, manažery, sociální pracovníky, mediátory.
Místo konání Valašské Meziříčí.

Akreditace MŠMT zajištěna.

Mediace pro život je intenzivní 116-ti hodinový výcvik, ve kterém získáte, popř. prohloubíte zručnosti nenásilné komunikace pro zvládání konfliktů v běžném i profesním životě, vnitřním i vnějším konfliktu, v roli mediátora (formálního i neformálního) i účastníka konfliktu. Výcvik vychází z modelu Nenásilné komunikace Marshalla Rosenberga, mediačního tréninku Choosing Peace Immersion Training Program amerických autorů Ike Lasatera a John Kinyona a svébytného přístupu lektorky – certifikované trenérky nenásilné komunikace Mgr. Ivany Horákové (www.nenasilna-komunikace.cz). Těšit se také můžeme na Martina Kujana, trenéra nenásilné komunikace v procesu certifikace, facilitátora (Art of Hosting, Unity in Duality) a registrovaného mediátora.

Výcvik se skládá z 5-ti výcvikových setkání a práce triád a dyád během jednotlivých setkání. Další informace v přiložených dokumentech:-)

Termíny setkání v roce 2018:  16. – 18. listopadu | 7. -  9. prosince

Termíny setkání v roce 2019: 18. – 20. ledna | 22.- 24. února | 5.- 7. dubna

pozvánka | přihláška | organizační info

…………………………………………………………………………………………………………………………

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ PODLE NENÁSILNÉ KOMUNIKACE

Empatie, sebevyjádření a principy mediace pro účinnější spojování rozdílů a stavění mostů mezi lidmi.

16 akreditovaných hodin zážitkového vzdělávání v oblasti komunikace v náročných, konfliktních situacích pro jednotlivce, partnery, rodiče, učitele, manažery, sociální pracovníky, mediátory a zájemce o výcvik Mediace pro život.

Datum konání: 1.-2. října 2018

Místo konání: Prostor 8, Šmilovského 8, Praha 2 – Vinohrady

Akreditace MŠMT/MPSV zajištěna.

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ PODLE NENÁSILNÉ KOMUNIKACE je interaktivní seminář, díky kterému získáte jasno v tom, jak vám může používání nenásilné komunikace změnit průběh i výsledek náročných, konfliktních situací. Co se můžete naučit? Můžete se naučit používat základní principy a strukturu nenásilné komunikace (pozorování, pocity, potřeby a prosba) a využívat je pro sebevyjádření i empatii + porozumíte jejich použití v konfliktní situaci a roli mediátora, dále rozšíříte svůj slovník pocitů a potřeb a naučíte se na ně lépe napojovat, což je základní předpoklad úspěšného zvládání konfliktů, naučíte se rozlišovat mezi prosbou a příkazem, strategiemi a potřebami, pozorováním
a hodnocením, myšlenkami a pocity a pochopíte pojem empatie v nenásilné komunikaci a její jednotlivé podoby, … a nabyté dovednosti budete moci použít pro efektivnější zvládání konfliktní situace, což si mnohokrát vyzkoučíte v cvičných dyádách a triádách.
 
Skupina je otevřena lidem z různých prostředí a proto témata a náměty konfliktů, které se v rámci semináře otevírají a používají pro učení, mohou být různorodé. Pokud stojíte o to, abyste znalosti a dovednosti získané na semináři mohli více uplatnit v praxi, doporučujeme přijít s člověkem, který vás v tomto přání podpoří – kolega/yně, partner/ka, apod.
 
Akreditace MPSV: Seminář je složen ze dvou samostatně akreditovaných seminářů – Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace I – Umění sebevyjádření (A2017/0175-SP/PC/VP), Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace II – Umění empatie (A2017/0194-SP/PC/VP)
 
Akreditace MŠMT: Seminář je složen ze dvou samostatně akreditovaných seminářů – Úvod do problematiky zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace I – Umění sebevyjádření (MSMT-7679/2017-1-356), Úvod do problematiky zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace II – Umění empatie (MSMT-7679/2017-1-356)
 
Seminář je veden lektorkou Mgr. Ivanou Horákovou.

pozvánka přihláška